CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

THÔNG TIN CÁ NHÂN VÀO BỊ THU THẬP

Bình luận

Khi khách truy cập để lại bình luận trên trang web, chúng tôi thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu bình luận và cũng là địa chỉ IP của người truy cập và chuỗi user agent của người dùng trình duyệt để giúp phát hiện spam

Một chuỗi ẩn danh được tạo từ địa chỉ email của bạn (còn được gọi là hash) có thể được cung cấp cho dịch vụ Gravatar để xem bạn có đang sử dụng nó hay không. Sau khi chấp nhận bình luận của bạn, ảnh tiểu sử của bạn được hiển thị công khai trong ngữ cảnh bình luận của bạn.

Thư viện

Khách hàng có thể truy cập và tải bất kỳ hình ảnh nào trên trang web

Thông tin liên hệ

Tất cả thông tin liên hệ được phục vụ cho mục đích thanh toán và giao hàng. Chúng tôi cam kết 100% không để lộ thông tin cho bên thứ 3

Cookies

Nếu bạn viết bình luận các cookies sẽ được thu thập, các thông tin này giúp bạn không phải nhập thông tin nhiều lần nếu viết thêm bình luận

Nếu bạn có tài khoản đăng nhập của website, chúng tôi sẽ tạo một cookies giúp các lần đăng nhập sau trở nên nhanh chóng hơn, các cookies này sẽ tự động biến mất nếu bạn đóng trình duyệt hoặc xóa lịch sử 

Nội dung từ trang web khác

Các nội dung được nhúng từ trang web khác như hình ảnh, video, bài viết. Những nội dung này được theo dõi và hoạt động y hệt như trang web chính thức

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với ai

Tất cả dữ liệu của bạn được thu thập nhằm hỗ trợ cho việc bán hàng, thanh toán và thống kê, chúng tôi cam kết không bán và chia sẻ dữ liệu cho bất kỳ ai khác

Dữ liệu tồn tại bao lâu

Các dữ liệu như thông tin liên hệ, thông tin đăng nhập sẽ tồn tại vĩnh viễn trên website bạn có thể yêu cầu xóa bất cứ lúc nào

BẠN CÓ QUYỀN GÌ VỚI DỮ LIỆU CỦA MÌNH

Bạn có quyền yêu cầu xóa hoặc tạm ngưng toàn bộ dữ liệu bất cứ lúc nào mà bạn muốn